Author: dilip

ઊર્ધ્વ અને નિમ્ન જગતો- પૃ.3

પ્રશ્ન : પ્રત્યેક ક્રિયા, ભાવિ પણ, શું કુદરત દ્વારા નિર્મિત જ હોય છે ? ઉત્તર : કુદરતમાં જુદા જુદા પરિબળોની એકબીજા પર થતી અસરોને લઇને પરિણામ નક્કી થતું હોય છે. પ્રશ્ન : વસ્તુઓનું છેવટનું...

ઊર્ધ્વ અને નિમ્ન જગતો – પૃ.2

 પ્રશ્ન: આ વિરોધી બળો શું આપણા સ્વરૂધના દરેક ભાગમાં આવી રહેલાં હોય છે ? ઉત્તર : વિરોધી પરિબળોની મુખ્ય શક્તિ પ્રાણમાં સમાયેલી છે અને મનના નિમ્ન પ્રદેશો તેમજ સૂક્ષ્મ શરીરમાં પણ થોડાં વિરોધી પરિબળો...

ઊર્ધ્વ અને નિમ્ન જગતો-પૃ.1

વર્ષ ૧૯૩૩  પ્રશ્ન : માણસ જે પ્રચ્છન્ન રૂપે દિવ્યતાને ધારણ કરી રહ્યો છે – તે, આ પૃથ્વી ઉપર જડતત્ત્વમાં કેવી રીતે સમાવિષ્ટ થઈ ગયો ? ઉત્તર : તમારો પ્રશ્ન પણ એ જ રીતે સમાવિષ્ટ...

રાધાની પ્રાર્થના – શ્રી માતાજીના ‘Radha’s Prayer’ ના આધારે રચાયેલું ગીત

દરેક કડીના છેડે રાગનો સંકેત કરાયો  છે:  દા.ત. ૧. કલ્યાણ ૨. કેદાર ૩. ભૂપાલી અને ૪. બિહાગ નાથ તને હું પ્રથમ દર્શને પામી ગઈ અનંતર. મારા સ્વામી! જીવનનાં સર્વસ્વ ! હ્રદયના ઈશ્વર ! મારા...

વિશ્વજગતના દુર્દૈવનું રામબાણ ચમત્કારી ઈલાજ ખરો?…..

( ૧૯૨૪ના ૨૪ જાન્યુઆરીમાં શ્રીઅરવિંદ સાથે શ્રી દિલીપકુમાર રાયનો લાંબો વાર્તાલાપ થયો હતો. તેમાં પોતાને આ પૂર્ણયોગમાં દીક્ષા મળી શકે કે નહિ !… આ યોગમાં પદાર્પણ કરવાની શરતો શી શી હોય ? !!!…દુનિયામાં ચારે...

Chapter 18,Verse 66

Chapter 18,Verse 66 सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष्ययिष्यामि मा शुचः ॥18.66 ** Transliteration sarvadharmānparityajya māmekaṁ śaraṇaṁ vraja, ahaṁ tvāṁ sarvapāpebhyo mokṣyayiṣyāmi mā śucaḥ. ** Anvaya सर्व-धर्मान्‌ परित्यज्य एकम्‌ माम्‌ शरणम्‌...

Chapter 18,Verse 48

Chapter 18,Verse 48 सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् । सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ॥18.48 ** Transliteration sahajaṁ karma kaunteya sadoṣamapi na tyajet, sarvārambhā hi doṣeṇa dhūmenāgnirivāvṛtāḥ. ** Anvaya हे कौन्तेय! सदोषम्‌ अपि सहजम्‌...

Chapter 18,Verse 47

Chapter 18,Verse 47 श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् । स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥18.47 ** Transliteration śreyānsvadharmo viguṇaḥ paradharmātsvanuṣṭhitāt, svabhāvaniyataṁ karma kurvannāpnoti kilbiṣam. ** Anvaya स्वनुष्ठितात्‌ पर-धर्मात्‌ विगुणः स्वधर्मः श्रेयान्‌ स्वभाव-नियतम्‌ कर्म कुर्वन्‌ किल्बिषम्‌ न आप्नोति।...

Chapter 18,Verse 46

Chapter 18,Verse 46 यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् । स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥18.46 ** Transliteration yataḥ pravṛttirbhūtānāṁ yena sarvamidaṁ tatam, svakarmaṇā tamabhyarcya siddhiṁ vindati mānavaḥ. ** Anvaya यतः भूतानाम्‌ प्रवृत्तिः येन इदम्‌...

Chapter 18,Verse 45

Chapter 18,Verse 45 स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः । स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ॥18.45 ** Transliteration sve sve karmaṇyabhirataḥ saṁsiddhiṁ labhate naraḥ, svakarmanirataḥ siddhiṁ yathā vindati tacchṛṇu. ** Anvaya स्वे स्वे कर्मणि...