ઑરોગુજરાત Blog

ચેતનાનાં કેન્દ્રો અને ભૂમિકાઓ – પૃ.8

પ્રશ્નઃ અધિમનસ અને અતિમનસ એ શું છઠ્ઠી તેમજ સાતમી ભૂમિકાઓ છે? ઉત્તર : ના. અધિમનસ એ મનોમય ભૂમિકાનો જ ભાગ છે. અતિમનસ, ચોથી ભૂમિકા છે. સાતમી નહિ. પ્રશ્ન : ચૈત્ય પુરુષની હાજરી સહિત ચોથા...

ચેતનાનાં કેન્દ્રો અને ભૂમિકાઓ – પૃ.7

વર્ષ ૧૯૩૩ પ્રશ્ન : માતાજીએ જે ફૂલોને “કેન્દ્રોનું ખુલ્લા થવું’ એવું નામ આપ્યું છે એ ફૂલોનું ચિત્ર મને તેઓએ મોકલ્યું છે “કેન્દ્રોનું ખુલ્લા થવું’ શબ્દસમૂહ શું સૂચવે છે ? ‘centres’ “કેન્દ્રો’ એટલે શું ?...

ઊર્ધ્વ અને નિમ્ન જગતો- પૃ.6

પ્રશ્નઃ આપણા વ્યક્તિગત મનની માફક આંતર મન, ઊર્ધ્વ મન, તથા અધિમનસ પણ શું અલગતાવાદી હોય છે ? આપણે અધિમનસમાં કેવી રીતે પહોંચી શકીએ ? ઉત્તર : ના. તેઓ વધુ વૈશ્વિક પ્રકારનાં છે. જ્યાં સૂધી...

ઊર્ધ્વ અને નિમ્ન જગતો- પૃ.5

પ્રશ્ન: આપણે જ્યારે ઉચ્ચ ચેતનામાં નિવાસ કરતા થઈ જઈએ ત્યારે પણ નિમ્ન પ્રકૃતિ આપણામાં અત્યારે જે રીતે, ને જે કાર્ય કરતી હોય છે એ જ રીતે અને એ જ કાર્ય કરતી રહે ખરી ?...

ઊર્ધ્વ અને નિમ્ન જગતો- પૃ.4

પ્રશ્નઃ એ જગતોમાંના કયા જગતમાં દિવ્ય પ્રાણમય સ્વરૂપો નિવાસ, કરેછે? ઉત્તર : પ્રાણના દેવતાઓની સૃષ્ટિ પણ આવેલી છે. તેઓ ત્યાં નિવાસ કરે છે. પ્રશ્ન : પ્રાણમય જગત, કે જેને પોતાના દેવો પણ છે, તે...

ઊર્ધ્વ અને નિમ્ન જગતો- પૃ.3

પ્રશ્ન : પ્રત્યેક ક્રિયા, ભાવિ પણ, શું કુદરત દ્વારા નિર્મિત જ હોય છે ? ઉત્તર : કુદરતમાં જુદા જુદા પરિબળોની એકબીજા પર થતી અસરોને લઇને પરિણામ નક્કી થતું હોય છે. પ્રશ્ન : વસ્તુઓનું છેવટનું...

ઊર્ધ્વ અને નિમ્ન જગતો – પૃ.2

 પ્રશ્ન: આ વિરોધી બળો શું આપણા સ્વરૂધના દરેક ભાગમાં આવી રહેલાં હોય છે ? ઉત્તર : વિરોધી પરિબળોની મુખ્ય શક્તિ પ્રાણમાં સમાયેલી છે અને મનના નિમ્ન પ્રદેશો તેમજ સૂક્ષ્મ શરીરમાં પણ થોડાં વિરોધી પરિબળો...

ઊર્ધ્વ અને નિમ્ન જગતો-પૃ.1

વર્ષ ૧૯૩૩  પ્રશ્ન : માણસ જે પ્રચ્છન્ન રૂપે દિવ્યતાને ધારણ કરી રહ્યો છે – તે, આ પૃથ્વી ઉપર જડતત્ત્વમાં કેવી રીતે સમાવિષ્ટ થઈ ગયો ? ઉત્તર : તમારો પ્રશ્ન પણ એ જ રીતે સમાવિષ્ટ...

રાધાની પ્રાર્થના – શ્રી માતાજીના ‘Radha’s Prayer’ ના આધારે રચાયેલું ગીત

દરેક કડીના છેડે રાગનો સંકેત કરાયો  છે:  દા.ત. ૧. કલ્યાણ ૨. કેદાર ૩. ભૂપાલી અને ૪. બિહાગ નાથ તને હું પ્રથમ દર્શને પામી ગઈ અનંતર. મારા સ્વામી! જીવનનાં સર્વસ્વ ! હ્રદયના ઈશ્વર ! મારા...

વિશ્વજગતના દુર્દૈવનું રામબાણ ચમત્કારી ઈલાજ ખરો?…..

( ૧૯૨૪ના ૨૪ જાન્યુઆરીમાં શ્રીઅરવિંદ સાથે શ્રી દિલીપકુમાર રાયનો લાંબો વાર્તાલાપ થયો હતો. તેમાં પોતાને આ પૂર્ણયોગમાં દીક્ષા મળી શકે કે નહિ !… આ યોગમાં પદાર્પણ કરવાની શરતો શી શી હોય ? !!!…દુનિયામાં ચારે...